Bildnamn ALLA kan använda en EDGE

Med en EDGE så kan ALLA slipa sina golv, så enkelt är det, tusentals kunder vittnar om hur bra det blir när de slipat sina golv med en EDGE golvslip.

     

EDGE golvslip EDGE golvslip kommer åt in i hörnen

EDGE golvslip slipar ända in i hörnen, Vi rekommenderar att man tar bort golvlisten för bästa resultat...

    

Dammfritt Edge dammar mycket lite.

Tack vare den lilla rörelsen från sliphuvudet så rörs mycket lite damm upp i luften när du slipar. Om du vill så kan du även koppla in en dammsugare när du slipar.

     

Alla kan köra Alla kan slipa med en EDGE!

EDGE skadar inte golvet, många andra golvslipar är svårkörda och det är lätt att göra fel... Inte med en EDGE, Alla kan slipa med en EDGE!

EDGE kan även användas till att polera och skura golv med.
Möjligheterna är mycket stora med multimaskinen EDGE!

EDGE