Bildnamnfc logo
Enkelhet

Enkelhet

Ett ledord hos Factory Cat är enkelhet, en städmaskin som inte är komplicerad krånglar mindre, därför försöker man hela tiden förenkla och göra konstruktionen så robust som möjligt utan att minska funktionen. De har verkligen lyckats!

Service, Det är få maskiner på marknaden som är så enkla att serva som en Factory Cat, delarna sitter lätt tillgängligt och de sitter alltid ditskruvade med rostfria bultar som inte kan rosta fast.
Factory Cat, serviceteknikerns Favorit!

Rengöring, Maskinen är konstruerad för att vara enkel att göra ren, framförallt så har alla maskiner lättåtkomliga öppna smutstankar som är mycket enkla att skölja ur efter avslutat städpass.
Det är även mycket enkelt att ta ur och rengöra borstar och sugblad på maskinen, den är klar för användning på några få minuter...
Factory Cat, Städarens Favorit!

Körning, De flesta maskinerna är datastyrda med förprogrammerade funktioner som förhindrar att man gör fel, våra åkbara maskiner har en Quick-start-knapp som startar de vanliga funktionerna med en enkel knapptryckning.
Vattenmängd och borsttryck är ställbart i fem steg och synligt på displayen.
Factory Cat, Förarens Favorit!